052-8353430 soni@pro-pr.co.il
מיתוג אישי או מיתוג רגשי?

מיתוג אישי או מיתוג רגשי?

מיתוג אישי הוא תהליך שבו יוצרים נראות לשמו של מוצר, אדם או חברה, המאפשרים למחפש אותם במנועי החיפוש לקבל עליהם התרשמות ראשונית חיובית. תהליך המיתוג האישי הוא תהליך אפקטיבי למדי שתופס תאוצה בשנים האחרונות, ובזכותו רבים שלא היתה להם בעבר נוכחות ברשת, מקבלים כיום את...
מיתוג אישי

מיתוג אישי

מיתוג אישי הוא תהליך שבו נעשית פעילות מכוונת שמטרתה דחיקת תוצאות שליליות בגוגל לשם יצירת קו תדמיתי חיובי עבור אדם או חברה. בכדי ליצור מיתוג אישי חיובי עלינו להתמודד עם תוצאות שליליות, לספק תוצאות המציגות אותנו באור חיובי ולשכנע את מנועי החיפוש כי אלו התוצאות...